مرکز سرمایه گذاری پندار با تمرکز بر نشر بازی های موبایل ایرانی در بازار بین المللی کار خود را از سال 98 آغاز کرده. ما به عنوان سرمایه گذار و ناشر به تولید کنندگان بازی و محتوای سرگرمی کمک میکنیم تا تمرکز خود را روی تولید محصولات باکیفیت قرار دهند و درآمد زایی و انتشار را به ما بسپارند

ما که هستیم؟

puzzel_back_dark gray